Výzvy na predloženie návrhu zmluvy o dielo a cenovej ponuky.

Prevádzkuje:
Patrik s.r.o.
Bytčická 9009/14 010 01 Žilina
​IČO: ​​​48278831​
​DIČ: ​​​​2120235887